Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kuischheid een tempel zijt geworden, die het vleeschgeworden Woord des Vaders tot Zijne woon heeft verkozen, verkrijg mij kuisch en rein te leven in het midden der gevaren, die mij omgeven. O Maria, die vol onthechting aan de goederen dezer wereld arm met Jesus in den stal van Bethlehem, op de vlucht naar Egypte, in het huisje van Nazareth hebt geleefd; leer mij als Jesus en als Gij tevreden zijn met mijn lot en God boven al het aardsche stellen. O Maria, die uitgemunt hebt door eene hoogst voorkomende, zachtzinnige, dienstvaardige, offervaardige en barmhartige naastenliefde, zoodat gij uwen geliefden Zoon hebt gegeven tot het heil der wereld, boezem mij eene barmhartige, geduldige, werkzame en offervaardige liefde in jegens de menschen, de kinderen van God en mijne broeders. O Maria, geheel eenig wederbeeld van Jesus en spiegel der rechtvaardigheid en van alle deugden, stort door uwe machtige voorspraak j mij het ijverige en standvastige verlangen in j om Jesus en U met alle kracht in heiligheid en deugden na te volgen. Amen.

Sluiten