Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geestelijke Bloem.

God heeft aan de H. Maagd zooveel genaden geschonken, als het mogelijk is aan een schepsel te geven*).

Oefening.

Naar het voorbeeld van Maria, in alles zoeken te behagen aan God.

Gebed.

O Maria getooid met den glans der deugden, met het sneeuwwitte bruiloftskleed der heiligmakende genade, met de versierselen van Gods rijkste gaven, met de majesteit en de macht der hemelen, verwerf bij den Goddelijken Koning, dat mijne ziel voor Hem verschijne, versierd met het schoone bruiloftskleed der liefde en der heiligmakende genade. Gedoog niet, dat ik ooit buiten de bruiloftszaal geworpen worde in de duisternis daarbuiten, waar geween en geknars der tanden zal zijn. Neen verwerf mij, dat ik door het hemelsche kleed der heiligmakende genade waardig moge zijn, het licht en de vreugde der glorie te genieten en de eeuwige bruiloft van het lam mede te vieren amen.

KIND'REN VAN MARIA2).

Kind'ren van Maria!

1) H. Bernardinus van Sienna.

2) Congregatieboekjen. Bijvoegsel n. 9.

J.

I

Sluiten