Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIV.

HUIS VAN GOUD, BID VOOR ONS!

Het huis van goud, dat hier gebruikt wordt als zinnebeeld van Maria, is niets anders dan Jerusalems heerlijke tempel, waarin zich niets bevond, dat niet met goud was overdekt. De tempel was het huis, waarvan David het plan had ontworpen, en dat door Salomon, den wijste der koningen was gebouwd. Dit huis is het schoonste sieraad, dat Israëls volk ooit heeft bezeten. Het was een meesterstuk, waaraan alles ten koste was gelegd, wat arbeid, rijkdom en kunst vermag bijeen te brengen. Het was een huis, waaraan gedurende 7 jaren niet minder dan 80000 mannen als hout- en steendragers waren werkzaam geweest. Eene buitengewone hoeveelheid goud was er aan besteed. Niet slechts de kunstwerkers van Israël maar ook de grootste meesters van Phenicië, hadden hunne beste krachten er aan besteed Het Was een allerprachtigst huis, waarvan niet slechts het cederhouten dak en de cypressenhouten bevloering met goud van Ophir waren overtogen, maar ook de zijmuren met hun snijwerk, cherubsbeelden, palmen, en aangebrachte bloemen, geheel bekleed waren met dun geslagen goud. Dit waarlijk gouden huis werd door den Heer zeiven tot Zijne woon

Sluiten