Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesus saam aanschouwen,

Blij door 's hemelsch zegen.

Lof zij God den Vader,

Christus ook den Heere,

Met den Heilgen Trooster,

Aan de drie ééne eere.

DE VIJF HEERLIJKE GEHEIMEN, i)

Verrezen is des hemels Heer,

O Koningin! o Koningin!

In glorie ziet Gij Jesus weer,

O Koningin Maria. (bis).

Uw Zoon ging in Zijn heerlijkheid, O Koningin! o Koningin!

Waar ons zijn liefde een plaats bereidt, O Koningin Maria. (bis).

Zie hoe Zijn Geest op aarde daalt, O Koningin! o Koningin!

En met Zijn licht, de kerk omstraalt, O Koningin Maria. (bis).

Uw ziel, uw lichaam stijgt ten troon, O Koningin! o Koningin!

Hoog in den hemel naast uw Zoon, O Koningin Maria. (bis).

1) Zangwijze Congregatieboekjen bijvoegsel, n. 6.

Sluiten