Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In uw lijden, in uw smart,

In de zorgen, die u prangen,

Voor uw vaak 'ontroostbaar hart.

Ga dan tot Maria henen,

Zij is voor de Christenheid,

Als de Vrouw van troost verschenen,

Rijk aan liefde en teederheid.

Zien wij dikwijls, dat onze aarde.

Voor ons smart geen troost meer biedt, Zij die ons den Trooster baarde, Weigert ons dien balsem niet.

Zij, zoo rijk aan vele gaven,

Maar aan troost toch bovenal,

Is de Vrouwe, die ons slaven,

ln ons lijden troosten zal.

Zij die bij de kribbe waakte,

En' de zuchtjes stillen mocht, Die haar goddüjk Kindje slaakte. Dat haar moedertroost toen zocht. Zij die in haar felste smarte,

Onder 't kruis tot troost ontving Voor ons allen 't moederharte, Zij geeft troost, o sterveling!

Gaan wij, Christnen, tot de vrouwe, Die haar kind niet troostloos laat, Maar met teedre moedertrouwe, Al ons dro,efheên gadeslaat.

Sluiten