Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de religieuse orden, die een zoo groot hulp en verdedigingsmiddel zijn voor de Kerk, hebben hun bestaan en hun bloei grootelijks aan Maria te danken. Terecht roepen wij dus Maria aan als hulp der christenen. Moge zij door haren machtigen bijstand in ons het geloof, de hoop, de liefde bewaren en doen bloeien, die de ziel zijn van elke christelijke deugd.

Geestelijke Bloem.

Zalig zullen Mij prijzen alle geslachten.

Lc. I : 48.

Oefening.

Vraag Maria dikwerf, dat zij het geloof, de hoop, de liefde, in de Kerk en ook in U zelf doe bloeien.

Gebed.

O allerheiligste Moeder van God, tot U wend ik mij in mijn nood, als een kind tot zijne moeder, wanneer de vader vergramd is. Ik wend mij tot U, die de oorzaak zijt onzer blijdschap, het heil der kranken, de toevlucht der zondaren, den troost der bedrukten, de hoop der kleinmoedigen, met één woord, de hulp der christenen. O Maria, Gij kunt mij helpen; Gij wilt mij helpen, en ik vertrouw het, Gij zult mij helpen. Gij kunt mij helpen. Want Gij zijt de machtigste na God. Gij zijt de Moeder van Gods Zoon en Hij weigert U niets. Een zucht uit uw allerheiligst Hart

Sluiten