Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Teedre Moeder, bron van minnen!

Stort uw gloed me in hart en zinnen, Dat ik voelen moge als Qij;

Doe me in Christus liefde ontgloeien En dat vuur me in 't hart zoo groeien, Dat ik Hem behaaglijk zij.

Heilige Moeder, wil mij geven,

Dat die wonde zij gedreven Diep en blijvend in mijn hart!

Uit den Hemel daalde neder,

Daar op stroo uw kindje teeder,

Doe mij deelen in Zijn smart.

Schenk met U me in 't zoetst verblijden,

Qansch mijn leven toe te wijden

Aan het lieve Jesulijn.

Zorg die liefde in mij te ontsteken,

Om met U steeds onbezweken.

Vlammend van dien gloed te zijn.

Maagd der maagden, laat ons deelen! Laat me U 't lieve kindje ontstelen, 'k Bid U, dat ge niet weerstreeft,

Laat me 't hemelsch wichtjen dragen, Dat den dood reeds heeft verslagen, Als 't geboren, Zich ons geeft.

Laat met U ik mij verzaden,

Door uw kindje in weelde baden,

Sluiten