Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-

beelden van Maria's deugden. Maria's innige liefde tot God, Maria's liefde tot het heil der menschen, Maria's innig gebed en vertrouwen op God, Maria's nederigheid, Maria's vlekkelooze reinheid, Maria's onderwerping aan Gods H. wil, met één woord de allervolmaakste heiligheid van de Moeder des Heeren moest eene krachtige en onweerstaanbare uitwerking hebben op de getrouwe plichtvervulling der apostelen. Ook hierdoor is zij de Koningin der apostelen.

Geestelijke Bloem.

En om haar hoofd schitterde een kroon van twaalf sterren.

Oefening.

Tracht Maria na te volgen en door woord, gebed en voorbeeld een apostel van Jesus te zijn.

Gebed

voor de bekeering van ons Vaderland.

O Jesus, wiens liefdevol Hart zoo vurig verlangde naar de verlichting en het heil der zielen. Die daartoe uwe apostelen ter prediking hebt uitgezonden en toegerust met de kracht van den H. Geest, en die daartoe ons

Sluiten