Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar werd dusdanig geloof ooit aangetroffen?

De tweede eigenschap van Maria's geloof was, dat het allerlevendigst en allervruchtbaarst was. Maria's geloof deed haar, gelijk de eerste psalm zegt, vermaak vinden in de wet des Heeren en haar dag en nacht die H. Wet overdenken. Zij was door haar geloof als een boom aan den waterstroom geplant, die daaruit sappen putte, waardoor zij overvloedige vruchten voortbracht ten bekwamen tijd. Haar levendig geloof aan hare eigene nietswaardigheid en aan de oneindige macht, wijsheid en goedheid van God boezemde haar die allerdiepste nederigheid in, waardoor zij uitriep, ofschoon zij Moeder Gods was: Hij heeft nedergezien op de geringheid Zijner diens'.maagd. Haar levendig geloof aan de oneindige heiligheid en reinheid van God boezemde haar die ongeëvenaarde liefde in voor de maagdelijke reinheid, om daardoor aan den driewerf heiligen God steeds meer te behagen. Daardoor wijdde zij hare maagdelijke kuischheid aan God toe, en was zij bereid veeleer afstand te doen van hare verhevene waardigheid als Moeder Gods, dan af te zien van de maagdelijkheid die zij aan God had beloofd. Dat levendige geloof was de bron van dat onwrikbaar vertrouwen, waardoor zij hoopte tegen de hoop in. Dat levendige geloof kweekte in haar aan eene volkome gehoorzaamheid en onderwerping aan Gods heiligen wil een onuit-

Sluiten