Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maker, de moederlijke vriendin van allen, die uwen Goddelijken Zoon beminden. Daarom prijzen U alle geslachten der aarde. De aanbidders van Jesus vereeren U; de engelen des hemels dienen U; de gansche Kerk prijst U, Die als Koningin des Hemels door uwen Zoon en God verheerlijkt zijt. O Maria, zalig zijt gij! Onuitsprekelijk zalig en dat voor eeuwigheid! O Maria, Moeder Gods, Koningin des Hemels, Moeder der barmhartigheid, bid voor mij armen zondaar nu en in het uur van mijn dood.

Amen.

DE DRIEVOUDIGE GLORIEKROON VAN MARIA. ')

I.

De Kroon van Heiligheid.

Maria! op uw hemeltroon

Gesierd met de eêlste glansen!

Twaalf sterren schittren in uw kroon, Den prachtigste aller kransen;

Geen weerga kent die sterren-eer Door Jesus U geschonken,

Wijl vorstlijk, Moeder van den Heer Twaalf deugden in U blonken;

(1) Mariëngarte van M. Halier n. 1.

Sluiten