Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leedwezen.

Hoe dikwerf en hoe grootelijks, o mijn God, o mijn beste Vader, heb ik U beleedigd! Gij zijt de oneindige goedheid, de oneindige liefde zelf; Gij verdient niets dan liefde, Gij, die oneindig beminnelijk zijt. Maar ik, ik ben opgestaan tegen U; ik heb uwe Goddelijke wet en uwe goddelijke bedreigingen veracht; ik ben ondankbaar geweest voor alle uwe weldaden. O ontferm U over mijne diepe ellende en vergeef mij mijne ongerechtigheden volgens uwe grenzelooze barmhartigheid. Het is mij van harte leed, U, die de oneindige liefde zijt, beleedigd te hebben, en ik maak het vaste besluit U voortaan getrouw te zullen dienen en liever alles te verliezen ook het leven zelf, dan U nog ooit te vergrammen. O Heer, Gij ziet mijne bereidvaardigheid maar tevens mijne zwakheid. Daarom schenk mij overvloedige genade om U immer getrouw te zijn. Amen.

Driemaal het Wees gegroet ter eere van O. L. Vrouw van Goeden Raad.

Tot de H. Maagd.

Gedenk, o goedertierenste Maagd Maria, hoe het nimmer gehoord is, dat iemand, die tot U zijn toevlucht nam, uwen bijstand afsmeekte, uwe voorspraak inriep door ü is verlaten ge-

Sluiten