Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan maar goed op, wat de Priester doet: dat zal u later helpen or; met veel godsvrucht de Mis bij te wonen. Denkt er aan, in de ker,. ! altijd een OnzftVadprf'P t*

- .. • ^ "lUUCL

dat gij een braaf kind moog; worden ; bidt ook altijd een Onze

. «uci ije vuur uwe goede ouders.

Als de bedeklok klept.

De Engel des Heeren heeft

7vr«„:„ i i

i'ian.i ^cuuouscnapr,

En Zij heeft ontvangen van den Heiligen Geest. Wees gegroet. . . .

Zie de Dienstmaagd des Heeren,

Mij geschiede naar uw

wooru. Wees gegroet. .

Het Woord is vleesch geworden,

En Het heeft ouder ons gewoond. Wees gegroet. .

LIXL9

* 1 >

Sluiten