Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* : $

Liegt ook nooit, spreekt altijd

de geheele waarheid.

Kinderen, denkt er aan, dat

Onze Lieve Heer alles ziet en

alles weet, dat Hij het goede

beloont en het kwade straft.

Laat de kinderen tot mij komen,

heeft Jesus gezegd, maar dat zei

Hij van de brave kinderen. De

ondeugenden bemint Hij' niet. De

braven komen bij Onzen Lieven

Heer, in den Hemel.

Gebed tot het Kindje Jesus.

Lieve Jesus, ik zie U arm geboren worden in het stali letje van Bethlehem; daar komen U de herders begroeten, aan wie uwe geboorte door de Engelen was bekend gemaakt; daar komen de ! Drie Koningen, geleid door een nieuwe ster, U aanbidden en goud, wierook en mirre als offer brengen. Ik

Sluiten