Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed van een kind voor zijne ouders.

Ik dank U, goeden God, dat Gij mij bezorgde ouders hebt geschonken, die mij alle liefde betoonen, met nauwgezetheid voor mij waken, mij verschaffen wat noodig is voor het leven, mij wijze lessen geven, door schoone voorbeelden tot een braaf en j deugdzaam mensch willen j maken, die mij op eene christe; lijke school hebben besteld {om door godsdienstige onderwijzers kennis en bekwaamheid op te doen, die mij nog vele andere weldaden bewezen hebben: o, ik bid U, spaar hun nog lang het leven, behoed hen voor alle rampen en voor alle X *

Sluiten