Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 ~

kinderen van Eva. — Tot Ü*f verzuchten wij, klagende en weenende in dit tranendal. — Welaan dan, onze Voorspreekster, sla uwe barmhartige blikken op ons, — en vertoon ons, na deze ballingschap, de gezegende vrucht uws lichaams, Jesus, — 0 goedertierene, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

Bid voor ons, Heilige Moeder Gods,

Opdat wij de beloften van Christus waardig mogen worden.

Laai ons bidden. God, onze toevlucht en kracht, zie genadig neer op de godvruchtige gebeden uwer Kerk, en verleen, dat,

hetgeen wij door de tusschenm

Sluiten