Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBEDEN gedurende het lof.

I Wanneer de zegen mei het | Hoogwaardig gegeven wordt,

\ zeg:

ST egen mij, Heer Jesus! met ! den Vader en den H. Geest, j en geef mij genade om uwen ■ allerheiligste» wil in alles, j nu en in het uur van mijnen; dood, te omhelzen en te vol-; i brengen. Amen.

i

Gebed tot Jesus in liet Heilig Sacrament.

Ik arme, zondige en on- j

waardige christen mensch, I

* — ^ *

Sluiten