Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God Zoon, Verlosser der

wereld,

God Heilige Geest, ; Heilige Drievuldigheid één God,

! Jesus, wezenlijk tegenwoordig in het Allerheiligste Sacrament, | Verborgen God en Zaligmaker,

Waarachtig Hemelsch Brood,

| Levend Brood, dat uit den

Hemel gedaald is,

Bron der genade, Altijddurende Offerande, j Gave boven alle gaven, j Gedenkteeken van Gods

wonderwerken, Eeispenning der stervenden,

| Pand der toekomende glorie,

ontferm U onzer.

Sluiten