Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst te versterken en^ te bewaren,

Dat Gij onze gemoederen tot hemelsche begeerten wilt opwekken,

Dat Gij U gewaardigt al ^ onze weldoeners met de eeuwige goederen te g vergelden, , =■

Dat Gij U gewaardigt § onze zielen en de zie-1^ len onzer broeders, vrienden en weldoeners „ voor de eeuwige ver- gdoemenis te behoeden, o Dat Gij U gewaardigt de 0 vruehten der aarde te g geven en te bewaren, ; Dat Gij U gewaardigt aan alle geloovige overledenen de eeuwige rust te verleenen, _

Dat Gij U gewaardigt

*

Sluiten