Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 \ w

ons gebed te verhooren," wij bidden U, verhoor ons. Zoon Gods, wij bidden U,

verhoor ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer.

GEBED.

Geef, Heer, dat wij de deugden van uwe Heiligen mogen navolgen, en, met hen vereenigd, U in den Hemel mogen loven en prijzen tot

in eeuwigheid. Amen. * *

Sluiten