Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O Jesus, reik mij eene helpende hand bij de gevaren, waaraan ik blootgesteld ben. Verdedig mij tegen de vijanden mijner zaligheid, opdat ik onder het geweld hunner bekoringen niet bezwijke.

Onze Vader, enz.

X STATIE.

Jesus wordt van zijne kleederen ontbloot en met edik en gal gelaafd.

V. Wij aanbidden, enz.

O Jesus, geef, dat ik al mijne booze gewoonten aflegge, mijn hart aftrekke van al wat aardsch en vergankelijk is, mijne zinnen ver-

sterve en gaarne met u uit i

*

Sluiten