Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuile borden laat staan tot een volgenden maaltijd, wie niet terstond gaten in kousen of scheuren in kleederen herstelt verdient niet den naam van ordelievende huisvrouw.

3. Elke week moeten vaste dagen voor wasschen, breien, naaien, en schoonmaken bepaald zijn. Wordt b. v. de wasch van de eene week in de andere verschoven, dan hoopt zich het werk op, de andere bezigheden moeten noodzakelijk er onder lijden en het gevolg daarvan is: groote wanorde, ontevredenheid, twist en tweedracht.

4. l'itgangen 0111 inkoopen te doen moeten zoo min mogelijk en op bepaalde dagen geschieden. Vóór men uitgaat, bedenke men vooraf of onderweg niet nog andere boodschappen ter loops kunnen afgedaan worden, om tijd en moeite te sparen.

III. ZINDELIJKHEID.

I)e zindelijkheid is de deftigheid der arme lieden. Zij maakt ook eene eenvoudige woning gezellig en aangenaam, terwijl de onzindelijkheid zelfs een prachtig paleis ongenietbaar maak'.

Niet iedereen kan pronken met deftige meubelen, prachtige tapijten en rijke gordijnen, maar iedereen kan toch zijn huis rein en proper houden, het water is immers goedkoop.

Al is uw huisje nog zoo klein.

Het kan er altijd proper zijn.

\\ aar zindelijkheid heerscht, daar is gezelligheid en levenslust, daar wordt vrede gesmaakt en geluk ; waar ze echter ontbreekt, daar zijn in den regel velerlei zaken, die te wenschen overlaten.

Sluiten