Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Onderhoud van huis cn huisraad.

§ 1. De huiskamer.

A. Veüen, stoffen, schrobben, dweilen.

In elke ordelievende familie wordt de huiskamei 's morgens het eerst in orde gebracht. Het maakl immers een prettigen indruk, als de huisgenooten 's morgens binnentreden in eene zindelijke, welgeordende huiskamer, waar eene vriendelijke ontbijttafel hen wacht.

In den winter moet de kachel tijdig worden aangelegd en opgestookt, althans vóór het verrichten der andere bezigheden in de kamer.

Men opene dan de vensters, opdat de versche, reine lucht toegang hebbe en het stof, dat bij het poetsen opvliegt, een uitweg vinde.

1. De huiskamer moet dagelijks minstens één maal uitgeveegd worden. Alvorens daarmede te beginnen sluit men kasten en laden, neemt matten en tapijtjes weg, die men buiten uitklopt, zet stoelen en andere kleinere meubelen op zij en dan veegt

Sluiten