Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goeue melk of een glaasje jong bier doen meer goed. Voor bejaarde menschen en herstellenden is de wijn een middel om den eetlust op te wekken en de spijsvertering te bevorderen.

b. Goed bier is een gezonde drank. Doch ook hier geldt, gelijk overal, het spreekwoord: „overmaat schaadt". Er is wel niets wat zoo nadeelig werkt op de nieren als het overmatig gebruik van bier. Als het bier verzuurt of „lang", draderig wordt is het schadelijk.

c. Sterke dranken, jenever, brandewijn, cognac, enz. hebben bijna geen voedingswaarde. Zij werken op het lichaam als de zweep op het vermoeide paard.

Zij verwarmen voor een korten tijd. doch als de prikkeling der zenuwen voorbij is, volgt eene grootere gevoeligheid voor koude. Zij zijn geen voorbehoedmiddel tegen besmettelijke ziekten, doch, juist integendeel, menschen, die veel gebruik maken van sterken drank, zijn meer ontvankelijk voor allerlei ziekten. Zij zijn niet goed voor de spijsvertering of tot opwekking van den eetlust, want door kunstmatig opgewekten eetlust verliest men juist den gezonden appetijt.

Voor moeders en kinderen is de sterke drank inderdaad een vergift.

3. a. Azijn speelt eene voorname rol bij de toebereiding der spijzen. Azijn moet wel zuur maar niet wrang zijn. De azijnflesch nioet altijd goed gesloten zijn, anders verliest de azijn zijn kracht.

/>. Koffie is een opwekkend genotmiddel. Onze groene Javakoffie is de beste. Om te zien of on-

Sluiten