Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gescheiden zijn. Men geve liet knul geen slaapmiddelen.

4. Kamer. De kanier, waarin liet kind ligt, moet droog, warm en luchtig zijn. Eene moeder zou goed doen zich een badthermometer te koopen cn te leeren hoe zij daarop de warmtegraden moet aflezen. (Zulk een badtliermometer kan dienst doen om den warmtegraad van het badwater en dien der kamer te regelen). In den winter mag de kamer niet warmer zijn dan 15° R. (19° C. of 66 F.) dus matig warm.

In 't bijzonder moet gezorgd worden voor versche, uivere luclit, vooral als in de kamer, waarin het kindje ligt, tevens gekookt wordt. Men zette de wieg niet te dicht bij de brandende kachel en ook niet in den tocht.

5. Lucht en beweging. In den zomer mag het kind niet voor den löen of 15en dag in de buitenlucht gebracht worden en dan niei langer dan I uur; in den winter wacht men tot het kind (> a 8 weken oud is, en dan moet het nog goed weer zijn, niet bij scherpen noorden- of oostenwind.

Men moet zich niet haasten het kind te doen loopen. Het moet leeren op den grond kruipen en zelf opstaan. Daarom gebruike men geen leibanden, geen loopstoe/en of loopmanden, zij zijn nutteloos en nadeelig. Vooral kleine meisjes mogen niet te vroeg leeren loopen, daar zulks in het beenige hekken blijvende veranderingen te voorschijn roept, waarvan zij later, als gehuwde vrouw, de treurige gevolgen ondervinden.

Eveneens is het verkeerd kleine kinderen te vroeg

Sluiten