Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-• riet Pas geboren kind kan eene gevaarlijke oogziekte hebben, die liet in 24 uren tijds geheel blind kan maken. Zoodra de moeder eene oogziekte bemerkt moet ze terstond geneeskundige hulp inroepen en intusschen de oogen van het kind rein houden met zuiver, gekookt, doch lauw water.

Dringende vermaning. Verzuim niet bij ieder kind, dat in de eerste dagen lijdt aan ontstoken oogen, zoo spoedig mogelijk een dokter te roepen. Hén dag te laat kan oorzaak zijn dat het kind voor heel zijn leven ongeneeslijk blind wordt.

.3. Geneeskundige hulp is eveneens spoedig noodig als het kind „loopendoor" heeft, daardoor ontstaat niet zelden geheele of gedeeltelijke doofheid.

l. Spruw, waarbij in den mond kleine witte vlekjes ontstaan, is doorgaans het gevolg van onzindelijkheid. De moeder zorge dus den mond van het kind en alle voorwerpen, die het in den mond kriigt, goed zindelijk te houden. Den mond van 't kind moet ze wasschen met half water en half brandewijn.

5. Braken komt veel voor en is niet gevaarlijk als het ontstaat door te haastig of te veel drinken. Het kan \ erholpen worden als men het kind rechtop houdt en het zachtjes tusschen de schouders klopt, waardoor de met het voedsel ingeslikte lucht ontwijkt.

6. Buikpijn en diarrhee of buikloop ontstaan meestal door verkeerd voedsel, overlading der maag of kouvatten. Men zorge het kind goed warm te houden. In plaats van koemelk geve men liefst slijmachtige spijzen, b.v. liaverdegortwater met eiwit of rijstwater. De voeding moet natuurlijk beantwoorden aan den leeftijd, doch zij moet in alle geval

Sluiten