Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II.

DE DOCHTER IN DIENSTBETREKKING.

Het is inderdaad zeer te betreuren, dat lieden ten dage vele meisjes uit den arbeidersstand niet willen inzien, dat het voor haar veel verkieselijker is zich als dienstbode te verhuren, dan hare krachten uit te putten in eene fabriek. Wat echter nog meer te betreuren valt, is dat er zoovele ouders zijn, die hunne dochters liever naar eene fabriek zenden, dan haar te plaatsen in eene eerzame dienstbetrekking.

De reden daarvan is eenerzijds de zucht naar vrijheid en andererzijds het hooger loon, dat den ouders toevloeit.

Welnu, die vermeende grootere onafhankelijkheid en dat hooger loon kunnen niet opwegen tegen de voordeelen, die eene flinke dienstbode heeft boven een fabrieksmeisje.

!. Voordeelen van den dienstbodenstand.

In een goeden dienst — en, gelukkig, die zijn er nog vele in ieders onmiddellijke omgeving geniet de dienstbode niet slechts de aantrekkelijkheden van het familieleven, maar vindt er tevens

Sluiten