Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3. Voeding.

Niet alleen bij het toebereiden en toedienen der spijzen, waarover reeds op bladzijde 115 gesproken is, moet gelet worden op de regels der gezondheidsleer, maar ook en vooral bij het nuttigen der spijzen.

Ziehier dan eenige gezondheidsregels:

1. het niet te vlug en kauw uwe spijzen goed; anders heeft de maag te veel werk om de spijzen te verteren. Maak dus de spijzen eerst goed fijn op het bord en maal ze daarna goed met de tanden. Goed gekauwd is half verteerd.

2. het geene spijzen die te heet of te koud zijn.

3. Onder het eten mag niet veel gedronken worden. Het ware beter de boterham droog te eten en daarna pas te drinken. Het is ook een slechte gewoonte van kinderen hun brood in koffie te weeken om het gemakkelijker te kunnen doorzwelgen.

4. het zooveel mogelijk op vaste uren en niet tusschentijds.

5. Wees matig bij het eten. Te veel eten is schadelijker dan te weinig eten. Matigheid in spijs en drank is een der beste middelen om zijne gezondheid te bewaren. Voor sterke en gezonde menschen zijn 3 maaltijden voldoende. Willen zij tusschentijds nog iets gebruiken, dan is het beste voedsel voor hen brood en vruchten. Vooral bij het avondeten moet men geene moeielijk te verteren spijzen nuttigen en dan minstens 3 uren vóór het naar bed gaan. Zwakke personen echter moeten, voordat zij zich ter ruste leggen, iets gebruiken wat licht verteerbaar is.

Sluiten