Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*20. Op den feestdag van den H. Lode-

wijk, koning;

*30. Op den feestdag van de H. Elisabeth

van Hongarije;

*40. Op den feestdag van de H. Margarita

van Cortona;

*5°. Op den feestdag van de H. Elisabeth

Koningin van Portugal;

*6°. Op 12 andere dagen naar verkiezing, met goedvinden echter van een overste der Orde;

70. Op het feest van O. L. V. Desponsatie;

80. „ „ „ van O. L. V. Visitatie;

90. n n n van O. L.V. Praesentatie; io°. „ „ „ van Kruisvinding: n°. „ „ „ van Kruisverheffing. *11. Een aflaat van driehonderd dagen aan de Tertiarissen, zoo dikwijls zij de H. Mis en andere godsdienstige oefeningen of openbare of bijzondere vergaderingen van het Genootschap bijwonen ; — aan behoeftigen gastvrijheid verleenen ; — twisten bijleggen of hiertoe bijdragen; — processies bijwonen; — het Allerh. Sacrament bij het rondbrengen of dragen vergezellen: of, zoo zij dit niet kunnen, bij het luiden van de klok [geluid van de schel] éénmaal het gebed des Heeren met de groetenis des Engels bidden; — vijfmaal het Onze Vader en Wees gegroet bidden om het christendom of de zielen der afgestorven

Sluiten