Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80. H. Josaphat, bisschop en belijder. K.

(14 Dec.)

81. Octaaf der Onbevlekte Ontvangenis.

C. (15 Dec.)

II.

Aflaten, aan geen bepaalden dag verbonden.

Eiken dag.

1. Volle aflaat, toevoegelijk aan de geloovige zielen, te verdienen door het bidden van den Franciskaanschen rozenkrans (Summar. Hoofdst. I, VII). — Deze rozenkrans bestaat uit zeven tientjes (met bijvoeging van tweemaal het Wees gegroet aan het laatste tientje), ter eere der zeven vreugden van de H. Maagd Maria, waarna éénmaal het Onze Vader en Wees gegroet voor Zijne Heiligheid; de zeven vreugden van Maria (de geheimen van dezen rozenkrans) zijn: de boodschap des Engels, het bezoek aan Elizabeth, de geboorte van Christus, de aanbidding der Wijzen, de vinding van Christus in den tempel, de verrijzenis van Christus, de opneming van Maria in den hemel. — Deze aflaat is persoonlijk, d. i. niet verbonden aan een stoffelijken rozenkrans, (zooals bij het gewone rozenkransgebed), maar uitsluitend aan de voorgeschreven gebeden, zoodat,

Sluiten