Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Fig. 2 zien wij den Degenkolibrie (Docimastes ensifer G.) met zijn langen, zeer weinig naar boven gekromden snavel;

in Fig. 3 den Adelaarssnavel (Eutoxerea aquila G.) met een sikkelvormig gebogen snavel;

in Fig. 4 den Komeetkolibrie {Cometes plhaon G.);

in Fig. 5 den Amarylkolibrie (Lesbici amaryllis R.) met den diep ingesneden staart:

in Fig. « de Pronkfee (Lophornis ornata F.) met de prachtige veeren op den kop en om den hals van het mannetje en in

Fig. 7 den Selavpliorus rufus Gm., die in westelijk Noord-Amerika als trekvogel leeft en zich onderscheidt door de helderbrnine klenr van de bovenzijde en de bronskleurige halsveeren.

Tweede onderorde:

Clamatores, Schreeuwvogels.

In hoofdzaak Amerikaansche familiën, rijk aan soorten, zich onderscheidende van de echte Zangvogels door het grooter aantal handpennen (10 — 12) en door een weinig ontwikkeld zingtoestel.

De dikwijls door groote kleurenpracht zich onderscheidende familie der Vruchtvogels (Cotingidae) leeft in Midden-Amerika en in Brazilië; bij de mannetjes komen dikwijls sierlijke kleuren en teekeningen voor. Zij voeden zich met vruchten. Hiertoe behoort de in

Fig. 8 afgebeelde Ring-Cotinga (Cotinga cincta 13.) met blauw en purper veerenkleed; voorts de in

Fig. 9 afgebeelde Klok vogel (Chasmarhynchus niveus S.), bij welken het mannetje zich van het donkergekleurde wijfje onderscheidt door een helderwitte bevedering en een aan den wortel van den snavel bevestigd uitsteeksel, dat opgericht kan worden en ons herinnert aan den neus van den Kalkoen, en door zijn eigenaardig geroep, dat gelijkt op den toon van een klok. Nog behoort tot de Vruchtvogels de in

Fig. 10 afgebeelde Rotshaan (Rupicola crocea B.); het mannetje is oranjerood gekleurd en draagt op den kop een purperkleurigen veerenkam.

De familie der Tirannen of Amerikaansche VIie gen vogels (Tyrannidae) is een aan soorten rijke groep; zij doen denken aan onze Vliegenvangertjes, ook door de wijze waarop zij insekten bemachtigen. Hun kleuren zijn veel eenvoudiger: grijs, geel en wit.

Tot een afzonderlijke familie, de Liervogels of Menuridae, behooren twee soorten van het Australische geslacht Menura; bij het mannetje vormen de staartveeren een prachtig geheel, liervormig gekromd en fijn verdeeld als zij zijn. Een der soorten is in

Fig. 11 afgebeeld, n.1. de Lierstaart {Menura superba I).).

Sluiten