Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Familie IV. Anatidae, Eenden.

Middelmatig groote zwemvogels met e^l

m- »«- »»«■ »«•"» rit*; ."i™ . •*

en hun plantaaulig ui (i - . den staart in de hoogte zich in het

waarbij zij met den kop naai t snellon vleugelslag, en doen dan een

water plaatsen. Zij vliegen goed z/k,lm op het water, dan

eigenaardig fluitend geiuisci u , Do beide gesiachten

brengen zij som, een mannetje heeft in „en winter en

vertoonen versclnl m kle De nletaalkleurige slagpennen van den

in het voorjaar een mooi piachtkleed ^ hand bedekken, arm. die bij den saamgevouwen vleugel de s agpenn

vormen den zeer in t oog \ "j& plaatsen broedende eend is

De bij ons meest gewone, op . • stamvorm onzer tamme

Fig. 7 de Wilde Eend (Anas bos.Ms £) <ieJ« ^ ^ 0n

Eenden. Het mannetje Heeft een> den staart. Ook treffen wij

- - - —

55aTr;'«2- J.1, to herkennen aan de verlengde middelste stunrpennen.

Dit kenmerk heeft ook onze tluweelbruinen kop en bals en de

l*-

De uit Noord-Amenka alkom .tige, 1 • . een,|,.„vijvers geacelimatiseerd. Ook

sponsaB.) is tegenwoordig vooi b«« . moschataT.), ten onrechte

de uit Brazilië afkomsUge B.sam.E«>d op bet aangez.cht, z.en

Turksche Eend genoemd, met nvaile wij nu en dan in onze vijvers.

Familie V. Fuligulidae, Duikeenden of /jreendm.

op Eenden gelijkende vogels ™ een'uZZnedon

achteren geplaatste pooton bewonen zeeën en zoete wateren

en"voeden"zichbmet'plantaardig en dierlijk voedsel, dat zij, door duiken, van

bij ons en hoeft een snavo ^ ^ .g hai, prachtkleed

De Brilduikor of Bnlee J , witte vlek op de wangen.

zwart- en witgekleurd en heeft een en oude, witte P

Als wintergasten verschijnen verder bij ons Fig. 4 de I.Jseend (Harelda histr tonica b.\ en

Sluiten