Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huwelijkskousebanden, zooals die o. a. in 1827 tc 24. Grouw, in Friesland, in de mode waren met inscriptie: nos coeurs — sont unie. Geschenk van Dr. Schepers te Grouw. Een tweede paar is afkomstig van Dr. J. H. Halbertsma.

Kandeelstok, waarmede op de Hollandsche kraamvi- 25. sites de kandeel werd geroerd. Geschenk van Dr. J. H. Halbertsma.

Zilveren geboortelepels o. a. met de inscriptie: 26.

1750 den 18 Septemb. is geboren Tetje .Toostes Halbertsma.

Zilveren brandewijnskop, achtkantig, versierd met 27. graveerwerk. Midden 17e eeuw. Op den bodem leest men:

Halbertsma, Houckama, Sinnema, Hylckama.

Deze koppen waren en zijn bij den boerenstand in Friesland in gebruik, om er bij trouwpartijen, kraamvisites enz. brandewijn met rozijnen uit te gebruiken.

1810. Ovale zilveren brandewijnskop versierd met de ge- 28. dreven voorstellingen van volksspelen: het palingtrekken en het geblinddoekt afslaan van den kop van een eend. Op den bodem leest men:

Durk Eeltjes, Tryntje Sybrens — Getrouwd den 16 December 1810.

Enkele andere, niet op het huwelijk enz. betrekkelijke voorwerpen sluiten zich door hunne bewerking geschikt bij het bovenstaande aan:

Kleinnodiënkistje van ebbenhout, uit de eerste helft 29. der 17e eeuw. Rijk versierd met keurig gegraveerde zilveren platen. Hoog 23 cM. Verzameling J. H. Halbertsma.

Zilveren theetrommel, geheel van filigraanwerk. 30. In de tweede helft der 18e eeuw te Leeuwarden vervaardigd door H. Daum. Legaat Ypey.

Zilveren rinkelbel in den vorm van een triton, hangende 31. aan een dito ketting, 17e eeuw.

Alsvoren met een zilveren munt van het jaar 1586. Geschenk 32. van den heer S. Wigersma Hz. Het museum bezit een oud schilderstuk waarop kind is afgebeeld met bijna gelijke rinkelbel.

Verzameling van étagère zilver, zoogenaamd kinder- 33. speelgoed, dat dikwijls de vormen vertoont van oud huisraad: pers, wafelijzer, stoffer, theestoof enz.

Sluiten