Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bronzen handvat van een schenkkan. Terp Hallum. 204.

Bokje van brons. Goed bewerkt. Hoog8cM. Terp Marssum. 205.

Afgeb. Elzevier 1908, fig. 4.

Linkerhand van brons, ter grootte van die van een 206.

volwassen mensch, bij de pols afgebroken en defect. Gevonden ongeveer l'/o meter onder A. P. Teip Kramer te Stiens (22 A no. 89). Een analoge doch grootere hand werd te Voorburg' gevonden, terwijl in Skandinavië twee dergelijkt handen voor den dag kwamen. Zie: Führer d.d. Danische Sammlung S. 227. National museum Kopenhagen.

Bronzen voet, met georneerden rand, van een^ bekken oi 207. kan. Vroeg-romeinsch. Terp Dongjum (67 no. o).

Voet, rand en hengsel van een bronzen emmer van het 208.

Hemmoor type. Omstreeks 3e eeuw n. C. Uit een terp te Makkum (83c no. 22—24).

Zie over de verspreiding van dit in de Rijnstreken vervaardigde handelsproduct: Willers. Neue Untersuehungen.

Drie klokjes voor runderen of schapen. Uit verschillende 209 211.

terpen.

Ruiterspoor van brons. Terp Wetzens (34b no. 286). 212. Stijgbeugel van brons. Vermoedelijk romeinsch. Gevon- 213.

den in Friesland (87 no. 7).

Passer van brons uit een terp te Achlum (74c no. 58). 214.

Zie een dito afgebeeld bij Lindenschmit, Altertümer, Band

V, no. 993.

D. Andere Romeinsche oudheden.

Twee zwaardgrepen van been of ivoor. Terp Hallum 215 216. i (27a nos. 12 en 13). Afgebeeld bij Pleyte, Friesland, pl. VII.

Vingerring van goud met rood karolijnen steen, waarin 217.

eene voorstelling gesneden is van de godin Diana. Teip Westergeest. Inv. 37a no. 2.

Alsvoren met nicolo steentje, waarin de inscriptie „O V A", 218. vermoedelijk te lezen „A V O" : „aan den grootvader". Gevonden in de Poelen bij Dronrijp. Gewicht32gram. Inv. no. 468.

Alsvoren met later ter plaatse der verloren gegane steen 219. aangebrachte inscriptie : P. M. 1566. Dit is een der weinige in vorige eeuwen gevonden Romeinsche oudheden die bewaard bleven. Vindplaats onbekend. Inv. no. 10996.

Smalle vingerring van hetzelfde type als het vorige nummer, 220.

Sluiten