Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SUPPLEMENT.

Friesch houtsnijwerk.

955' zijde "geheel* metYerV ' k 6 n h 0 u 1' be"alve aan de achteryue, geneel met kerfsnee versierd. Groen geverfd hier en

r met een tikje rood. Gedateerd iifjj en afkoinstiV uit de Lemmer. Hoog 0.545, br. 0.235 M atl<omStig uit

acïtertorr^'huffbaTr d°eS T T ^ ««steken,!

kentasch voor schóólkinL,^ n-, ,'J ,T^n te" f'0"6" la»lle b"een versierd met de voorstelling van "en"voelH^rt)0"® bescI,il'ler<i

n i ° U ' 6 n kastje |n den vorm van een schoolbord doch met een voorzijde waarvan de bovenhelft biiwiize van klep neergeslagen kan worden. Ongeverfd en behalve aan de achterzijde geheel met kerfsnee versierd Zeer fraai SDe B mo28 1?" , bln"enz'jde gemerkt: Jan Jansen i14,

J5i. u.j», hoogte van do nios i, ±

ning en handvat uitstekende achtoschot 0.585*M "«

95?' ™tS l* 3 3 r V ° r m ' g k ' s 1J e va" ongeverfd eikenhout et kerfsnee versierd. Dergelijke, meestal onversierde voor'

enToodschaoDen Vfk0"" b®Urtscl,ipPers Sebrilil<t voor brieven Br o 30 hl , O O; A,fkonistlg van Ameland; achttiende eeuw. grooter exemplaar,' gedateerd'* 17?,Hln,IelooPer klll"e1, staat een iets

Van eikenhout met kerfsnee versierd Ge schenk van den heer O. A. Scholten te Ameland

959' stèningen o"a Te n6 tk h- ° ° f versierd met gesneden voorteningen o a. de opstanding van Christus en de uitstorting-

van den heiligen geest. Leg. Quaestius; ne of T^eeaw mede tr rerkeande braCM "'en dikw«,s 2elf m,rme s.oof

96°' L'hk 61" h ° " • 6 n s ' 0 0 f versierd met eene open eordiaan sche knoop in het bovenblad en gefigureerde cirkels met

op°de6^ ?kaSntenanAfkel00VhOOP' gerec,lti^id ™ een bW' jop_ae zijkanten. Afkomstig van het eiland Ameland.

i™asftAse rr£-r

het begrip Friesche volkskunst. Valt onder

Sluiten