Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door gefractioneerde distillatie wordt uit de ruwe benzine een zuiver Benzine-raffiprodukt verkregen. nadenjen.

Als oplos- en opzwelmiddel van de caoutchouc, die dan tusschen walsen Gummiwordt uitgerold. fabrieken.

Als zuiverings- en als oplosmiddel voor de paraffine, waarmede het zeil- Zeiidoekdoek waterdicht wordt gemaakt. fabrieken.

Als oplosmiddel en om de lakken aan te maken. Lakfabrieken.

. .. # Chemische

Hoofdzakelijk als oplosmiddel. fabrieken.

Voor de carburatie van het gras, dus om de lichtkracht te verhoogren. Gasfabrieken.

O 7 O

Fabrieken voor

Voor de extractie van vet. het ontvetten

van beenderen.

Voor het oplossen van het lijnolievernis, waaruit naar het Walton- Linoieumprocédé de elastische linoxyne wordt gemaakt. tabrieken.

LIGROINE.

Voor het reinigen der letterteekens van de drukinkt, en voor het Boekdrukkeoplossen en opbrengen van sommige kleurendrukpraeparaten. rijen.

PETROLEUM.

Door gefractioneerde distillatie uit ruwe petroleum verkregen, wordt Raffinaderijen, de zuivere petroleum gebruikt als warmte- en lichtbron in petroleumkachels Als warmte~.

en dito lampen en als krachtbron in motoren. licht-en kracht¬

bron.

HOUTGEEST.

Voor het denatureeren van den spiritus. De fiskus.

Als oplosmiddel voor het maken van vernissen en in de chemische Chemische faindustrie. brieken.

SPIRITUS.

Als consumptieartikel en voor het bereiden van likeuren enz. Branderijen.

Likeurstokerijen.

Voor het kleuren der kaarsen met in spiritus oplosbare teerkleurstoffen. Kaarsenfabrieken.

Voor extractie. olie- en vet-

fabrieken.

O.a. voor de bereiding van asphalt en teerprodukten. Chemische

fabrieken.

Voor het oplossen der essences. Parfumerie-

fabrieken. Zeepfabrieken.

Voor het z.g. uitdekken der kolodiumwol, waaruit de celluloid met Ceiiuioidkamfer wordt gemaakt en voor het daarop volgend gelatïneeren der ^abliekenkolodiumwol met kamfer, waarna de massa op walsen gekneed wordt, warm in blokken geperst, geschaafd, gedroogd en glanzend geperst.

47

»

Sluiten