Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jezus Christus, in de geschiedenis van iederen mensch. Wie dus toenemen wil in kennis van God, om alzoo steeds meer te komen tot het bezit van het eeuwige leven, en tot de verheerlijking van Gods Naam, die ziet terug op hetgeen geweest is, die merkt op hoe alles zich ontwikkeld heeft, die gaat na waartoe die ontwikkeling heeft geleid, die spoort op en tracht vast te houden den draad der leidingen Gods.

Daarom zal het ook geen verwondering baren, dat nu ons Diaconessenhuis mag gedenken zijn 25-jarig bestaan, er een behoefte is om nog eens opzettelijk op te slaan het gedenkboek van het Huis. Wij erkennen dat de Heer het gebouwd heeft, dat Zijne genade het is blijven bouwen. En nu al den weg nagaande, dien God met ons Huis gegaan is, doen wij dat enkel en

HET HUIS NA DE VERBOUWINGEN VAN 1894 EN 1896.

alleen, om ons te verlustigen in Zijne genade, ter versterking van ons geloof, en tot verheerlijking van zijn Naam.

Vijf en twintig jaar, wat zegt dat in den loop der eeuwen, dat is niet zulk een groot tijdvak. Maar in dezen drukken tijd, waar het een het ander schier verdringt, daar maakt het toch den indruk dat 1884 reeds lang, lang achter ons ligt. En vooral is dat waar voor eene inrichting als de onze, die zooveel werk gedaan heeft en nog dagelijks doet; van eene inrichting als de onze, door welke duizende menschen heengegaan zijn, en met welke duizende menschen in aanraking zijn gekomen. Is men geroepen om verslag uit te brengen over die

Sluiten