Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geeft ons blijdschap en moed, dat er zoovelen zijn van allerlei rang en stand, wie het een genot is onzen gedenkdag tot een feestdag te maken. Wij vermelden dat met groote dankbaarheid.

DIACONESSENHUIS (TUINZIJDE).

Wij hebben getracht u een indruk te geven van de geschiedenis van ons Huis over de verloopen 25 jaar, voordat wij weer verder reizen, de toekomst tegemoet, 't Was ons eene behoefte dat te doen, om aldus uiting te geven aan onze diep gevoelde dankbaarheid jegens God, die ons niet deed naar onze zonden. Maar hebben wij nu teruggezien, wij zien onwillekeurig ook vooruit. Waarheen nu? Wij weten het niet, en wij behoeven het niet te weten, als wij maar hiervan zeker zijn, dat wij verder reizen, niet alleen, niet slechts met menschen, maar met onzen God. Wij zien dus bovenal naar Boven. Ons reislied is Psalm 121 en onze Leidsman is de goede Herder, die Zijn leven stelt voor Zijne schapen.

Laat ons dan afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid loopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs Jezus.

Dan zal het goed zijn, dan is het altijd goed, hoe het ook zal zijn.

De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met ons allen. Amen.

Sluiten