Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het vierkante plein vlak voor de St. Pieterskerk is voor een groot gedeelte ingenomen door den trap, die naar het portiek geleidt. Pius IX plaatste op dezen trap twee reuzenbeelden van St. Petrus en St. Paulus. Het front der St. Pieterskerk — 117 Meter breed en 50 Meter hoog — van Carlo Maderna draagt een balustrade, waarop de beelden der twaalf apostelen met den goddelijken Zaligmaker in het midden, ieder 5 Meter hoog. Het middelraam geelt toegang tot een balcon (loggia), vanwaar de Paus vroeger bij plechtige gelegenheden urbi et orbi (aan de stad en de geheele wereld) den zegen gaf. ^ De St. Pieterskerk binnengaande komen wij in het portiek, dat op zich zelf reeds een kathedraal gelijkt, 15.26 Meter lang en 142.60 Meter breed. Rechts en links staan de marmeren ruiter-stundbeelden van Konstantijn den Groote en Karei den Groote, die twee machtige keizers der christenheid , hier de eerewacht houdend aan het graf van den visscher. Boven de middeldeur van het portiek bevindt zich het beroemde mozaiek van „Petrus scheepje". De basiliek heeft vijf deuren. De eerste aan den rechterkant is de Jubilé-deur, die alleen in het jubeljaar geopend is , doch dan weer 24 jaren blijft dichtgemetseld.

Sluiten