Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAN PAOLO FUORI LE AURE.

De H. Paulus de Apostel der volkeren werd in 67 onder Nero aan den weg naar Ostia onthoofd. Een godvruchtige en oude overlevering" zegt, dat zijn hoofd

o O

driemaal van de aarde opsprong en dat daar toen drie bronnen ontstonden. Eene kerk aldaar gebouwd kreeg den naam Sint Paulus bij de drie fonteinen. (San Paolo alle tre fontane.) Een vrome godvruchtige dame , Lucina genaamd, liet het lijk van den H. Paulus wegvoeren van de plaats zijner marteling en naar hare bezitting brengen om het daar, twee mijlen dichterbij de stad, te begraven. Constantijn de Groote bouwde op Paulus' graf een basiliek, die echter reeds 50 jaren later door eene grootere werd vervangen en in 395 door keizer Honorius voltooid. Dit oud eerwaard gebouw, dat 15 eeuwen lang overstroomingen en aardbevingen trotseerde, brandde in den nacht van 15 Juli 1823 geheel af. Door paus Pius IX werd de nieuwe basiliek in 1854 bij gelegenheid der dogma-verklaring van Maria s Onbevlekte Ontvangenis plechtig ingewijd. Het uitwendige van deSt. Pauluskerk buiten de muren maakt geen indruk; het is nuchter en koud. De hoofdingang, die eerst kort geleden voltooid is , maakt met zijne mozaieken een rijkeren indruk. Door dit hoofdportaal aan de Tiberzijde de basiliek binnenkomende staan wij tusschen twee machtige zuilen van geel egyptisch albast en genieten van den overweldigenden totaal-indruk , dien deze nieuwe rijke basiliek geeft. Zij is in vijf beuken verdeeld door 80 granieten kolommen van den Simplon. Vloer en wanden zijn met spiegelend marmer bekleed. Het plafond is in vakken verdeeld en rijk aan vergulde ornamenten op zilveren grond. In den middelbeuk boven de kapiteelen der kolommen zijn de mozaiekportretten aangebracht van alle pausen die de Kerk bestuurden

Sluiten