Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P1AZZA NAVONA.

Het is een der schoonste en grootste pleinen van Rome. Eertijds stond hier het circo agonale, het stadium of de renbaan door keizer Domitianus gebouwd en dooi Alexander Severus herbouwd. De gebouwen, die het huidige Navona-plein omgeven, zijn alle opgetrokken op de fundamenten van den ouden circus, zoodat het plein nog juist den vorm der renbaan aangeeft. De obelisk midden op het plein werd door Innocentius X uit den circus van Maxentius aan den Appischen weg hierheen gebracht. Vier groote beelden omgeven de obelisk; zij stellen voor de vier grootste rivieren der wereld, den Ganges, den Nijl, de la Platarivier en den Donau. Naast deze middelfontein staan in de lengte van het plein nog twee kleinere fonteinen. De Triton van een dezer twee fonteinen , die een dolfijn bij den staart houdt, is het werk van Bernini, die ook voor de middelfontein de teekening maakte. Een eigenaardig volksgebruik bestaat hier in het octaaf van Driekoningen. Dan komen lederen avond op dit plein duizenden romeinen van allen leeftijd en stand bijeen om op alle mogelijke kindermuziekinstrumentjes een geweld en spektakel van de andere wereld te maken.

Tegenover de obelisk staat de Si. Agnes-kerk, op dezelfde plaats, waar de H. Agnes eenmaal in het huis van ontucht door den engel beschermd werd. In de onderkerk, in de gewelven van het stadium, toont men nog de gevangenis der H. Agnes en de plaats waar zij werd gewurgd, na door de vlammen gespaard te zijn.

De Santa Maria del Anima hier dichtbij is een oor spronkelijk hollandsche stichting, waarin de graftombe van Paus Adrianus VI van Utrecht, en verder van Vrijburch van Alkmaa, Nolen van Maestricht en eenige belgen.

Sluiten