Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FORO RO/AANA.

Het romeinsche forum werd omtrent het jaar 730 voor Christus door Romulus tot plaats van bijeenkomst aangewezen voor de romeinen en sabijnen en was van toenaf de schouwplaats der groote historische gebeurtenissen van de romeinsche republiek. Van lieverlede werd dit groote langwerpig vierkant terrein bebouwd met prachtige tempels en groote beurs- en rechtsgebouwen, basilieken genaamd. In het rond verschenen winkels en herbergen. Bij de revoluties van republiek en keizerrijk werden verschillende dezer monumenten verwoest en weer opgebouwd, tot in het jaar 1083 bijna het geheele lorum werd vernield. De puinlaag ter dikte van 8 Meter werd gelijkgemaakt, met boomen beplant en diende voor wandelplaats en beestenmarkt (campo vaccino). In 1871 begon men met een algeheele ontgraving van het forum, welk werk thans nog niet geheel is afgeloopen.

Gaande van het plein van het Capitool naar het lorum romanum en den trap afdalende, hebben we aan onze linkerhand de Mamertijnsche Gevangenis uit twee beneden elkaar gelegen holen bestaande. Het diepste hol had slechts een opening midden in het gewelf, waardoor de gevangenen werden naar beneden gelaten. Het is hier

O O 1

dat de H.H. Petrus en Paulus verschillende maanden werden gevangen gehouden voor zij werden terdoodgebracht.

Vóór de mamertijnsche gevangenis, met den rug naar het paleis der senatoren, hebben wij een vrij uitzicht over de ruinen van het forum aan onze voeten gelegen ; rechts de ruinen der keizerpaleizen en op den achtergrond het colosseum : een treffend grootsch beeld, een wereldgeschiedenis op één blad geschreven, een doodenveld vol leven, waar iedere zuil, iedere steen spreekt.

De dichtst bij ons staande triomfboog is die van Sep-

Sluiten