Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zijn land komt vestigen Het is reeds zoo vaak gebeurd, dat afgezanten tot ons kwamen met de bede, in hun land te komen wonen. «Als er Missionarissen in het land zijn", zoo had men hun gezegd, «dan heerscht er vrede en behoeft men niet bang te zijn, van iets

beroofd te worden. De Missionarissen vallen hun buren niet lastig; zij laten hun eene algeheele vrijheid en voor een geringen arbeid, dien men voor hen doet, betalen zij met stoffen, om zich te kleeden." Zooals men ziet, is niet louter het verlangen naar onzen

O

W

ol u

n

c o -o

c

>

<+O

ra

CU

a

O

Sluiten