Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REMBRANDT.

INLEIDING.

REMBRANDT VAN RIJN, Holland's geniaalste schilder, heeft geleefd in Holland's glorierijkste tijdperk. Een paar jaar voor Rembrandt's geboorte was het twaalfjarig bestand afgekondigd, waarmede feitelijk de Zeven-Provinciën als een zelfstandige staat erkend werden. Een definitief einde vond de krijg met Spanje, welke zoowel verzet tegen vreemde overheersching als geloofsstrijd mocht heeten, in 1648.

Men vergist zich echter, wanneer men den „worstelstrijd onzer vaderen" beschouwt als een oorlog, in dien zin, die aan de wederzijdsche vernietiging van vijandelijke volkeren in den tegenwoordigen tijd gehecht wordt. Van een met angst en vreezen begonnen strijd, waarbij men dankbaar de hulp van Frankrijk en Engeland aanvaardt, wordt de oorlog voor Holland het middel, het kleine land tot ongekende macht en aanzien te brengen. Engeland en Frankrijk, zoowel als het verootmoedigde Spanje vreezen Holland; zijn vloot, geducht en onweerstaanbaar, door gezagvoerders, even

4 • * * ^

moedig als beleidvol gecommandeerd blJ«en- de man met de afgesneden baret.

° . ' (Ets van 1630).

betwist iedereen het meesterschap ter zee;

de schatten van tropische gewesten worden ondanks het protest van oudere cultuurvolkeren naar het moederland gebracht. Met volle recht noemt dan ook Kluit dezen tijd „de gouden dagen der republiek". Hoewel na het intermediaire tijdvak de strijd voortgezet wordt en ieder jaar getrouw eenige belegeringen van vijandelijke vesten plaats hebben,

Sluiten