Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat betreft de krop van sluitkool, zooals die in den handel komt, zoo dragen kooltjes van gemiddelde grootte, bij witte kool b.v. 22 cM., bij roode 16 cM. in middellijn, de eerste gemiddeld 90 è. 100, de tweede gemiddeld 70 è. 80 bladeren, die elkaar omsluiten, de nog niet gedifferentieerde primordiaal-bladeren niet meegeteld. Bij het afbreken van die bladeren blijft een lichaam over, dat er uitziet als een cylinder met ogiefvormigen kop. Op dwarse doorsneden van deze kern, ziet men, dat de secundaire houtcylinder zich naar den top toe in afzonderlijke bundels splitst. De anatomische bouw van de krop hoeft hier niet nader ontwikkeld te worden, en de „bloem" van bloemkool blijft eveneens, als van geen belang voor de hier ter sprake komende ziekten, buiten beschouwing.

Sluiten