Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|w , , , , Bijlage A 3.

Wateronderzoek van de oesterputten te Bruinisse.

ir I Volgnummer.

MONSTER GENOMEN: H,.fgte \V iv n TEMPERA f * V L E E S C H-

, , , a Stroom- Gram Oxv- WATlgV ONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN:

Plaats. Diepte. Datum. LTUr. «' kaden ' Rich" Kracht Water I ueht ChI°°l dat'e" Aa"ta' Hiena» Aard van de Coli Coli

boven ting. I VVatei. , Lucht. (ing per L. , waarde. kieraen ver- MERKINGEN.

I ! | L.W. i | j | per c.M3 smeltend.' vloeistof. afwezig in : aanwezig in: i

i i r

i' i ! 1 1 i i 1

vi—i. \r. ^ «r a... L . _ i I I ! i i

«u , I .. , -7n u,. «,-v.m.il^M.: Hoog- Z.W. 3 7". 8". N.W. 17,89 2,56 230 ! 0 Leidingwater !

■ 1 water. | j 6

! i | 1,4 melksuiker.

2 pepton. Vioo c-Ms. Vio c.M3.

i Lakmoes.

J Vso phenol. Zeer weinig

I — stroom.

; J 1 i i _

■ . I ! Leidingwater.

j ■ | i 3 glucose. 7,o c.M'. J i c.M8.

i pepton.

1 1 1 É—HÉMHI______mma/mm—mmhhnmmiMMJMMÉmêmmm

541 Put No. 14. Opper- «/„ >07. |8,_v.m.! 1,70 M. j Hoog- ! Z.Z.W.! 3 9". lo» NW 117 82' 2 5(5 2(125 95 r m-

i vlakte. j I water. | W 2Ü2,> 2i> 1 Leidingwater.

j 4 melksuiker. I

j ! "2 pepton. Vioo c.M8. Vio c.M8.

j ! Lakmoes.

i i i 'II Vso phenol. ;

i I I I i _

! ! ' i

I Leidingwater.

| I

3 glucose. Vioo c-M3. Vio c.M3. | 3 pepton.

542 Put No. 1. Opper- 28/n '07. 9,—v.m. 1,75 M. 1 uur Z.Z.W. i 3 8°. 8° NW 17 89 2 74 r j-

vlakte. n.H.W. ' Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. Vio c.M8. 1 c.M3 Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio c.M3. 1 c.M3. j

3 pepton.

643 Put No. 10. 1 M. »/„ '07. 9,-v.m. 1,39 M. 1 uur Z.W. 3 R». 90. Z.0. 17,86 2,91 ! 2475 28 Leidingwater

n.H.W. i 8 '

4 melksuiker. -

2 pepton. Vio c.M3. 1 c.M3.

Lakmoes.

I ,/m phlno1' Weinig rtronm.

Leidingwater.

3 glucose. V,o c.M8. 1 c.M3.

3 pepton.

544 Put No. 14. Opper- *»/„ '07. L—v.m. 1,70 M. 1 uur Z.Z.W. 4 9°, 9° ZO 17 8(5 ' 9 «9 T J.

vlakte. | n.H.W. Leidingwater.

j j 4 melksuiker.

2 pepton. Vjoi» c.M3. Vio c.M8. j ! Lakmoes.

Vao phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio c-M8. 1 c.M8. I 3 pepton.

545 Put No. 1. Opper »/n '07. j9,50v.m. 1,75 M. 1 u. 50'j Z.Z.W. 4 8». 9». NW 17 8(5 2 82 1025 175 t a• 4 ——_

vlakte. n.H.W. Leidingwater.

| f 4 melksuiker.

2 pepton. 1 c.M3. 10 c.M3.

Lakmoes.

V20 phenol.

j Leidingwater.

I 3 glucose. Vio c.M3. 1 c.M3.

3 pepton.

I I

54t; Put No. 4. Opper- #»/n '07. 10,40 jl,30M. 2 u. 40' Z.W. 3 8». w ZO 17 89 9 K5 _. ...

vlakte. v.m. n.H.W. ' Leidingwater. j

4 melksuiker.

| 2 pepton. Vio c.M3. 1 c.M8. '

! 1 Lakmoes. j '

: 1 ' | | 1/20 Pheno1' I

Leidingwater.

J i j ; 1 3 glucose. Vio c.M3. 1 1 c.M3.

3 pepton. J

Sluiten