Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oester onder zoek van de putten te Bruinisse.

Bijlage B 3.

Volgnummer.

MONSTEIt GENOMEN, De oesters hebben ' TEMPEBATPOB: | gVlY/i: ONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN =

^ in den P,lt Aantal Hiervan O PMEKK1N G E N. I laats. Datum. Uur. gelegen Water. Lucht. kiemen verper c.M*. smeltend. de vloeistof- afwezig in: aanwezig in:

560 Put No. 16. !"/, '08. + 10 uur 14 daeen. 3'. 4° , ...

° ; Leidingwater.

v,m' | 4 melksuiker.

2 pepton. 1 c.M*.

j Lakmoes.

i Vso phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M®.

'3 pepton.

— ! ; i 1

i. | Idem. l% '08. j Idem. Idem. 3°. 4». 3575 ! 150 Leidingwater. J

4 melksuiker, i

2 pepton. '/ion c.M\ '/j0 c.M*.

Lakmoes.

! Veo phenol. \

| Leidingwater. I

j 1 3 glucose. '/'o c.M3. 1 c.M-'.

3 pepton.

1 1 j ;

C. Idem. 17/o 'OH. Idem. Idem. 3° 4° r j- . ———————————————

iucm. * • Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. Vio c.M\ 1 c.M*.

Lakmoes.

Vo0 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. ' c.M'.

3 pepton.

5(51 Put No. IK. 17/s '0^- Idem. 2 maanden. 3°. ; 4°. Leidingwater '

a- j 4 melksuiker.

2 pepton. 1 c.M8.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 e.M3.

3 pepton.

b■ Idem- 17/s '08- Idem- Idem- j 4». j 900 150 Leidingwater.

- 4 melksuiker. ! —

2 pepton. Vio c.M». 1 c.M3.

Lakmoes.

723 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M3;

3 pepton.

c* Idem- 17/s m Idem- Wem. 3". 4°. Leidingwater, j

4 melksuiker.

2 pepton. 1/10 c.M3. 1 c.M3.

Lakmoes.

Y2J phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M3.

3 pepton.

— 1

562 Put No. 23. 17/s '08. Idem. 1 maand. 3°. 4°. Leidingwater. —————

a* 4 melksuiker.

2 pepton. c.M3. 1 c.M*.

Lakmoes. j

VM phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.Ms.

3 pepton.

ft- Idem- ir/3 '08- Wem. Idem. 3°. 4". ? 100 Leidingwater. —— ■

l 4 melksuiker.

2 pepton. i/,0 c.M3. 1 c.M3. I I Lakmoes.

i j V29 phenol.

| !

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.Ms.

3 pepton.

~~ 11 j :

c• Idem. w/,2 '08. Idem. Idem. 3°. 4°. Leidingwater. ^

4 melksuiker.

2 pepton. •/,«, c.M3. 1 c.M3.

Lakmoes.

V» phenol.

562 a.

c.

Sluiten