Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

Bijlage D L

Wate ronderzoek van de mosselverwaterplaatsen te Bruinisse.

Volgnummer. \

!

f MONSTER GENOMEN: | WIND: ^TTOR.*" [T «VlYtINe' ONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN:

| : 11 ,IV- Gram Oxy- - ' —

| Tij. Rich. chloor | datie- Aantal Hiervan Aard van de f!oli Coli OPMERKINGEN.

Plaats. Diepte. Datum. Uur. Kracht. Water. Lucht. per L. waarde. kiemen ver" vloeistof ifwe/i" in • aanwezig in •

ting. F per e.M3. I smeltend. | vloeistof. atwe/,ig in. aanwezig in. ,

i s 1 ! P i ! 1 ! !

568 j Perceel (?0. 1,5 M. ! 19/,n '07. 5,45 2 u. 451 Z.W. 3 5°. 7°. 17,57 2,67 375 75 j Leidingwater. De sluis in de haven sneert nog

,,... t w 4 melksuiker. niet.

V m" v-L VV-: 2 pepton. Vw c.M». 1 c.M3.

• I Lakmoes.

Vso phenol.

| j I Leidingwater.

! i 3 glucose. 1 c.M5. 10 c.M-.

| | 3 pepton.

i i i 1 j—-I i i

I I ' ! i

569 Perceel 99. 1,5 \I. 19/.,, '07. 5,45 2 u. 45 Z.W. 3 5°. 7°. 17,36 3,22 Leidingwater. Idem.

v.m. v. L.W. i 4 melksuiker.

2 pepton. Vio c-^l- * *

j 1 Lakmoes.

| 'lil 1/20 PhenoL

— 1

! I ! Leidingwater. j

j | 3 glucose. 1 c.M3. 16 e.M-.

I ill I 3 pepton.

II ill I I l ^ i

1 1 1 1 1 ^ 1 ! 1

570 Monding van 1,75 M. ™/i» '07. I 5,45 ! 2 n. 45 Z.W. :) 5». ! 7". 10,10 i 3,31 '2075 275 ; Leidingwater. '"k"1'

de haven. ' j »• L.W. ij —»«*»"'• i ! ,,

2 pepton. j Vioo c.M8. /10 C M •

j i Lakmoes.

Vso phenol.

j I Leidingwater.

I j 3 glucose. Vioo c.M:!. Vm :

| ! 3 pepton. I

II! — " 1 1 I

571 Perceel 69 1 M. 1M/.> '07. 6,25 2 u. 5 Z.W. 3 6°. 7°. | 17,50 3,40 200 25 Leidingwater. De 8lui® in de haven ««eert van

v.m. v. L.W. I 4 melksuiker. , af 6 u. 5 v.m.

2 pepton. 1 c.M • '

Lakmoes.

i/2o phenol.

Leidingwater. .

3 glucose. Vio **»M3. 1 C.M-.

___ ' 3 pepton. _

572 Perceel 99. 1 M. 19/1S '67. 6,25 2 u. 5 Z.W. 3 6". 7°. 17,57 j 2,95 Leidingwater.

v m v L W 4 melksuiker.

V m' V L W' 2 pepton. V,.e.M«. 1 c.M».

Lakmoes.

1/20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M3. 10 c.M*.

3 pepton.

573 Ronding van 1,25 M. "/is '07. 6,25 2 u. 5 Z.W. 3 6». 7«. 15,60 3,86 3200 875 Leidingwater.

. , ,r m v T W 4 melksuiker.

de haven. • j 2 pepton. 1/ioa c.M3. /10 c.M».

j Lakmoes.

Vso phenol.

i 1 S+Ë?' V,»e.M». V,c.M".

3 pepton.

574 Staat,sperceel Opper- '«/is '07. 6,35 1 u. 55! Z.W. 3 5». 7". 17,29 2,76 Leidingwater.

r vmvTW 4 melksuiker.

!• vlakte-| V-m' v.L.W.; 2 pepton. V,o c.M». j 1 c.M3.

Lakmoes. 1

1/30 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio c.M». 1 c.M».

3 pepton.

575 StaaUnereeel Opper-1 »/„ '07. 0,35 1 u. 55 Z.W. | 4 ! 5'. 7». 17,01 1,75 ; Leidingwater.

4. vlakte. v.m. v.L.W. 4 melkauiker. ,

2 pepton. !/l0 c.M3. i 1 c.M*.

I Lakmoes.

Vso phenol. j

I I I I ! ' ! — '

! Leidingwater.

| ! 3 glucose. Vio c.M3. 1 c.M3.

3 pepton.

I

1 '

Sluiten