Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage E 2.

Water onder zoek van de mosselver waterplaatsen te Bruinisse.

Volgnummer, jj

MONSTER GENOMEN: WIND: T™^.A" GELJFTUM- I 0NDERZ0EK IN VLOEISTOFFEN:

iUUftl Gram Oxy- • -- - - — ,

Tij. Rich. chloor datie- Aantal Hiervan ^ van de Coli Coli OPMERKINGEN.

Plaats. Diepte. Datum. Uur. ^ Kracht. Water. Lucht. per L. waarde. Riemen ^ver-^ afwezig in : aanwezig in :

599 Staatsperceel I Opper-| % '08. 9 uur ' Laag- I Z.W. I 2 2» 1". ! 14,26 3,91 1150 ' 275 Leidingwater. I)e spuisluis in de haven ia

No. 4. vlakte. v.m. water. j 4 melksuiker. geopend.

2 pepton. Vio c.M3. 1 c.M*. |

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater. '

3 glucose. ^ c.M'. 10 c.M3.

3 pepton. {

I *

600 Staatsperceel Idem. 3/2 '08. 9 uur Laag- Z.W. 2 2°. 1°. 14,48 4,20 Leidingwater.

No. 6. v.m. water. 4 melksuiker.

2 pepton. Vio c.M3. 1 c.M3.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vib c.M3. 1 c.M\

3 pepton.

601 Staatsperceel Idem. % '08. 9 uur Laag- Z.W. 2 2°. 1°. 14,68 3,44 575 175 Leidingwater.

No. 7. v.m. water. 4 melksuiker.

2 pepton. 1 c.M3. 10 c.M3.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M3. 10 c.M3.

3 pepton.

602 Staatsperceel Idem. 3/2 '08. 9 uur Laag- Z.W. 2 2°. 1°. 15,16 3,44 Leidingwater.

No. 8. v.m. water. _ 4 melksuiker.

2 pepton. tiMK 10 c.M*.

I Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose.

3 pepton.

603 Perc. No. 99. Idem. 3/2 '08. 9 uur Laag- Z.W. 2 2'>. 1°. 11,46 5,38 9400 1150 Leidingwater.

v.m. water. 4 melksuiker.

2 pepton. V1000 c.M3. V100 c.M3.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. V1000 c.Ms. '/io® c.M8.

3 pepton.

604 Perc. No. 93r Idem. 3/2 '08. 9 uur Laag- Z.W. 2 2°. 1°. 15,78 4,10 Leidingwater.

v.m. water. 4 melksuiker.

2 pepton. V100 c.M3. Vio c.M*.

Lakmoes.

Vso phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio c.M3. 1 c.M3.

3 pepton.

————

605 Perc. No. 69. Idem. 3/2 '08. 9 uur Laag- Z.W. 2 2°. 1°. 16,33 3,53 1725 100 Leidingwater.

v.m. water. 4 melksuiker.

2 pepton. 1 c.M3. 10 c.M'.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. '/in c.M3. 1 c.M3.

3 pepton.

— 1 1 1 mmm—Êmmm _____ ______ MM— —M ■bbkhhémhéih MÉÉÉÉMBM

Sluiten