Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage O 3.

Watermonsters van de mosselperceelen te Bruinisse.

Volgnummer.

MONSTER GENOMEN: WIND: TE£fA' ONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN:

- TUUR: 0xv. Gram GELATINE:

Tij. Rich. datie- chloor S. Gew. Aantal Hiervan Aard vau de Coli Coli OPMERKINGEN.

Plaats. Diepte. Datum. Uur. Kracht. Water. Lucht. waai.,i0 r kiemen ver-

ting. ">aide- PerL' perc MS 8meltend vloeistof. afwezig i„= aanwezig in:

I I I I ! I t I l I I I

638 Perceel 61. Variee- 22/9 '08. 7 u. 30 1 uur Z.O. 1 16°. J 15°. 1,73 15,81 1,0215 Leidingwater. i

rende v.m. n.L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. Viooo c.M*. '/ioo c.Ms.

V tlll f- i

A 0 . lf i Lakmoes.

0'M M ! Vso phenol.

Leidingwater. '/ioo c.M*. '/it c.M3.

3 glucose.

3 pepton.

— 1 | ■ | 111

639 Perceel 89. Idem. 22/9 '08. 7 u. 30 1 uur Z.O. 1 16». 15°. 2,01 15,52 1,0210 Leidingwater.

v.m. n.L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. V,. c.M3. 1 c.M3.

Lakmoes.

j V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M3. 10 c.Ms.

3 pepton.

640 Perceel 65. Idem. 22/9 '08. 7 u. 30 1 uur Z.O. 1 16°. 15". 2,40 15,73 1,0215 Leidingwater.

v.m. n.L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. V100 c.M3. Vio c.M*.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. V100 c.M8. Vio c.M3.

3 pepton.

641 Staatsperceel Idem. 22/9 '08. 7 u. 30 1 uur Z.O. 1 16°. 15°. 2,69 15,56 1,0210 Leidingwater.

9. v.m. n.L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. /w c M • 1 C-Ms.

Lakmoes.

1/20 phenol.

Leidingwater. , wi

3 glucose. 1 c.M. 10 c.M*.

3 pepton.

642 Staatsperceel Idem. 22/9 '08. 7 u. 30 1 uur Z.O. 1 16°. 15°. 2,50 15,45 1,0210 375 75 Leidingwater.

12. v.m. n.L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. 1 c.M8. 10 c.M3.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M8. 10 c.M3.

3 pepton.

643 Perceel 80. Idem. 22/9 '08. 8 u. 30 2 uur Z.O. 1. 16". 16". 2,40 15,52 1,0211 475 125 Leidingwater.

v m n L W 4 melksuiker.

2 pepton.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio c.M8. 1 c.M3.

3 pepton.

644 Perceel 56. Idem. 22/ö '08. 8 u. 30 2 uur Z.O. 1 16°. 16". 2,30 15,70 1,0215 1300 400 Leidingwater.

v.m. n.L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. Vioo c.M3. '/io c.M8.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. '/ioo c.M8. i/,0 c.M8.

3 pepton.

645 Perceel 85. Idem. 22/y '08. 8 u. 30 2 uur Z.O. 1 16°. 16'. 2,59 15,45 1,0212 Leidingwater.

v.m. n. L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. »/10 c.M3. 1 c.M3.

Lakmoes.

Vjjj phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M8. 10 c.M3.

3 pepton.

Sluiten