Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHT UREN.

(1890.)

ichaamskracht, ijver, tijd en kennis vormen samen het

kapitaal, waarover een arbeider beschikt, s Besteedt de mensch zijne kracht, zijn ijver, zijn ) tijd en zijne kennis aan datgene, wat de natuur gratis te zijner beschikking stelt, dan brengt hij voort, dan vindt hij middelen, om te bestaan en te genieten.

Let er wel op, dat de mensch niet alleen wil bestaan. Hij wil ook genieten, ja genieten vooral.

Kracht, ijver en kennis zijn verschillend onder de menschen. Evenmin als er twee bladeren aan een boom gevonden worden, die volkomen gelijk zijn, evenmin worden er twee menschen in de wereld aangetroffen, die even sterk, ijverig en bekwaam zijn.

Er is dus ongelijkheid. Ongelijkheid van bezit, ongelijkheid van kapitaal.

Ongelijkheid, door den Schepper aldus gewild en ingesteld.

Volksmenners, die gelijkheid van genot beloven, hebben dadelijk diegenen aan hunne zijde, welke zich in lichaamskracht de meerderen gevoelen en tijd over hebben, maar in kennis en ijver te kort schieten; met andere woorden: de luiaards en de dommen.

Doch één deel van het kapitaal is voor allen hetzelfde: de tijd.

Een etmaal is vier en twintig uren voor al wat onder de zon is.

Lichaamskracht zou men nog in kilogrammeters kunnen uitdrukken, maar ijver en kennis zijn niet onder cijfers te brengen, al hebben ze de hoogste waarde.

Sluiten